BONTE BOETE BELAEVING

programma BBB

SPONSOREN BBB

* GEEN EIGEN DRANK OP HET TERREIN

* Blikjes, kratten etc. niet toegestaan, deze worden in beslag genomen

* Neem goede zin mee

* Kom verkleed, dat is zeker sfeerverhogend

* Volg de aanwijzingen van de organisatie op

* Bezoekers kunnen gefouilleerd worden door de organisatie of beveiliging

* Legitimatie verplicht indien hierom verzocht wordt

* Geen wapens of (handel in) drugs

* Geen ongewenst hinderlijk gedrag, intimiteiten, agressie, racisme of discriminatie

* Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein

* Geen alcohol < 18 jaar

* Niet gooien met bier of andere dranken

* Gebruik de toiletten en niet de omliggende gebouwen en tuinen als toilet

* Spreek de organisatie aan indien je denkt dat dit nodig is

* Ruim je eigen rommel op, afval en bekers in de afvalbakken

* Indien strafbare feiten worden gepleegd, wordt betreffende persoon overgedragen aan de politie

* De organisatie behoudt zich het recht een bezoeker te verwijderen van het evenemententerrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven

* Dronken bezoekers kunnen worden geweerd en/of verwijderd van het evenemententerrein

* Tijdens het evenement worden opnames gemaakt, alle bezoekers geven door betreden van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

* Het betreden van het Bonte Boete Belaeving terrein geschiedt op eigen risico

* De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen

* Indien dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie bindend

* Deze regels gelden gedurende het hele evenement

 

LATEN WE ER MET Zโ€™N ALLEN EEN FEEST VAN MAKEN WAAR PEEL EN MAAS TROTS OP KAN ZIJN !!